НЭВТРЭХ
2020.07.07 нд 95 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 103 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (84 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 95
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:24:39 07:23:45 18
Тасалбаргүй 00:04:16 05:28:35 77
00:08:07

12:52:20

Биечлэн 00:08:12 12:51:56 94
Утсаар 00:00:24 00:00:24 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 27, Уянга - 10, Богд - 6, Зүүнбаян-Улаан - 3, Төгрөг - 8, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 8, Баянгол - 18, Батөлзий - 4, Хархорин - 5, Баян-Өндөр - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 7
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, 19
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 3
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 11
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 11
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
13 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
14 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
15 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 6
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-08 10:37:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр