НЭВТРЭХ
Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль

2020.04.01 – 2020.10.01 хүртэл хугацаанд НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ 0%
Эрүүл мэндийн даатгал чөлөөлөгдөхгүй

2020.03.25 – 2020.10.01 –ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэл төлөгчөөр шинээр бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдахгүй

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Вэб хуудас : www.ndaatgal.ov.gov.mn         Фэйсбүүх хуудас   ndaatgalov    Утас: 70322136    Цахим шуудан: uvurhnagai@ndaatgal.mn

 

НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-28 16:12:28, Д.Очирбат, Арвайхээр