НЭВТРЭХ
Онлайн туслах ажилтны мэдээ

2020.04.10 -ны өдөр цахим хуудсанд 92 хандалт ирснээс 10 даатгуулагч зөвөлгөө, мэдээлэл, үйлчилгээ авсан байна.

Иргэд, даатгуулагч та бүхэн интернет сүлжээгээр онлайн туслах ажилтаас ажлын цагаар зөвөлгөө, мэдээлэл, үйлчилгээ авах боломжтой.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-10 19:53:30, Д.Очирбат, Арвайхээр