НЭВТРЭХ
2020.04.02 нд 114 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 133 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (99 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 114
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:56 01:20:24 9
Тасалбаргүй 00:02:59 05:14:00 105
00:03:27

06:34:24

Биечлэн 00:03:29 06:33:54 113
Утсаар 00:00:30 00:00:30 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 28, Баян-Өндөр - 1, Богд - 3, Батөлзий - 4, Баянгол - 8, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 3, Нарийнтээл - 9, Тарагт - 12, Уянга - 35, Хархорин - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 7
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 8
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 10
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 9
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 15
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 16
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 16
13 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 14
14 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 13
15 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
16 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-02 18:19:05, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр