НЭВТРЭХ
2020 онд хяналт шалгалт хийх аж ахуйн нэгж байгууллага болон сумдын төлөвлөгөөг баталлаа

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн  Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасгаас 2020 онд хяналт шалгалт хийх  аж ахуйн нэгж байгууллага болон сумдын төлөвлөгөөг батлууллаа.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-28 18:19:27, Д.Очирбат, Арвайхээр