НЭВТРЭХ
2020.01.27 нд 188 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 241 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (175 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
188
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:15 00:39:01 12 178 19:15:28 00:06:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:31 19:09:20 176 10 00:32:53 00:03:17 Утсаар
00:06:19 19:48:21 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 26, Баян-Өндөр - 2, Богд - 19, Батөлзий - 3, Баянгол - 17, Баруунбаян-Улаан - 1, Есөнзүйл - 9, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 14, Нарийнтээл - 4, Тарагт - 11, Уянга - 49, Хайрхандулаан - 28, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
6 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 18
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 9
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, 17
11 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 22
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 4
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 14
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-29, 50
15 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тодорхойлолт авах-2, 60
16 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
17 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 18
19 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-27 22:14:59, Д.Очирбат, Арвайхээр