НЭВТРЭХ
2019.12.17 нд 97 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 99 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (87 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
97
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:08 00:29:32 26 96 02:18:22 00:01:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:33 01:50:27 71 1 00:01:37 00:01:37 Утсаар
00:01:26 02:19:59 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 36, Бүрд - 2, Богд - 5, Батөлзий - 1, Баянгол - 8, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 1, Зүүнбаян-Улаан - 3, Нарийнтээл - 23, Тарагт - 7, Төгрөг - 2, Уянга - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, Зөвөлгөө /бусад/-2, 10
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 13
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 4
4 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 9
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 5
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-2, 23
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 7
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 9
15 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-18 09:52:46, Д.Очирбат, Арвайхээр